تبلیغات
گروه جغرافیای شهرستان کردکوی - تاثیر درس گردشگری در دانش آموزان

چند سالی است که درسی بعنوان گردشگری به کتاب درس های سال دوم متوسطه اضاقه شده است که ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭﺳﯽ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮی ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻮﺛﺮی ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮی ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ. و می توان با ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺎﺫﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮﺩﺷﮕﺮی ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻫﺎی ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮﺍی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺑﻦ ﺻﻨﻌﺖ باشد. چرا که ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺟﺬﺍﺑﻴﺖ ﻫﺎی ﮔﺮﺩﺷﮕﺮی ﮐﺸﻮﺭ می توانند داشته  باشند. دانش آموزان ﺩﺭ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺖ می توانند ﻣﺒﻠﻐﺎﻥ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﺷﻮﻧﺪ. ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ با همکاری مدارس  ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﻴﺪی ﺑﺎﺯی ﮐﻨﺪ. چرا که می تواند با  ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺍﺭﺩﻭﻫﺎی ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯی ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻁﻖﮔﺮﺩﺷﮕﺮی ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭی ﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻫﺎی ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮی ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ آنان ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻮﺭﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ استانی و شهرستانی ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎی ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺮﺩ. و از این طریق می توان گام مهمی در شناساندن جاذبه ای ایران عزیز برداشت و مردم ایران و دیگر کشورها را با فرهنگ و زیبایهای طبیعی و تاریخی کشور  بیشتر آشنا کرد.
تاریخ : دوشنبه 1 دی 1393 | 11:13 ب.ظ | نویسنده : یعقوب محمودی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • فرازفا