تبلیغات
گروه جغرافیای شهرستان کردکوی - دوران زمین شناسی


 

 

 

(Palezoicدوران اول

اسم این دوران از دو کلمه پالیوس به معنی قدیمی و زئون به معنی جانور گرفته شده است. جنس سنگ‌های این بیشتر از نوع رسوبی بوده ولی سنگ  دگرگونی نیز دیده می شود

این دوران نیز به پنچ دوره تقسیم می شود

دوره کامبرین cambrian :  کا مبرین از کلمه کامبریا نام لاتین یکی از شهرهای انگلستان گرفته شده است .

دوره اردویسین ordovisian :  نام آن ازقبیله اردوشیا که سابقا درناحیه گا ل زندگی می کردند مشتق شده است

دوره سیلورین silurian: از قبیله ای  به نام سیلور گرفته شده است

دوره دونین devonian : ازکلمه DEVON   به معنی رسوبات دریایی گرفته شده است .

دوره کربونیفرcarbonifer : به معنی طبقات حا وی کربن است واز آنجا که اغلب ذغال های دنیا دراین دوره تشکیل شده است این نام بدان تعلق گرفته شده است .

 جانوران بیشتر از بی مهرگان بوده و تنها مهره داران این دوران ماهی ها بودند؛ دراواخر این دوران تعداد کمی از دوزیستا ن وخزندگا ن نیز بوجود آمده اند .

 

دوران دوم Mesozoic مزوزوییک

 

این دوران از دو کلمه مزوس به معنی وسط  و زیون به معنی جانور مشتق شده است

ودارای سه دوره می باشد :

دوره تریا سtriassic از کلمه یونانی تریاس به معنی (سه تایی) گرفته شده است زیرا رسوبات این دوره درآلما ن از سه قسمت متمایز تشکیل شده است .

دوره ژوراسیک jurossic از کوه های ژورا  واقع درفرانسه گرفته شده است .

دوره کرتاسه creataceoous  از کلمه craie  به معنی گل سفید گرفته شده است .

 

مشخصات این دوران :

جانوران و گیاهان تکامل بیشتری کرده اند

نرم تنانی مانند آمونیت ها ظهور کرده اند

آثاری از پستانداران ابتدایی پیدا شده است

 

دوران سوم : Cenozoic  سنوزوییک

 

نام این دوران ازکلمهkainos    به معنای جدید گرفته شده است . درطول این دوران زمین  به حالت فعلی خود نزدیک می شود .

 دو دوره مهم این دوران کواترنر و ترشیاری می باشد .

دوره ترشیاری خود به دو زیرمجموعه به نام های پالئوژنpaleogen  که ازکلمه(palaios)

به معنی قدیم ونئوژنneogen که به معنی جدید است  گرفته شده است .

 

مشخصات دوره ترشیاری

چین خوردگی های مهم آلپ دراین دوره شکل گرفته است . همچنین کوه های مهم روشوز؛ آند ؛کارپا ت وارتفاعات یونان دراروپا و کوه های قفقاز؛البرز وزاگرس؛هندوکش وهیما لیا

درآسیا بوجود آمده اند .

  

دوره کواترنر

 

این دوره خود به دو زیر مجموعه پلیستوسن Pleistocene  وهولوسن holosen  تقسیم می شود .

دوره پلیستوسن قسمت اعظم تاریخ این دوره را تشکیل می دهد وخود به چهار عصرنخستین

یخبندان ؛ عصر بین یخبندان و عصربعد یخبندان تقسیم می شود .

Holosen  که از کلمه holos  به معنی کامل گرفته شده است واز آغاز آن 25000 سال نمی گذرد وعصر فعلی نیز دنباله آن می باشد .

 

مشخصات دوره کواترنر

 

ازوقایع مهم این دوره ظهور انسان می باشد .در این اوضاع بیولوژیکی و جغرافیایی زمین

کاملا شبیه به وضع امروز خود گردید . طی این دوران پستانداران وپرندگان مخصوصی ظاهر

واز بین رفته اند که از آن جمله می توان به فیل ماموت و گرگدن پشم دار اشاره کرد .

 

از جمله مشخصات این دوره درایران خشک شدن دریاچه های مرکزی وتشکیل نمک زازها

وکویر های مرکزی ایران است . همچنین آخرین فعالیت آتشفشانی سهند / سبلان/ ودماوند

نیز در این دوره بوقوع پیوسته است .تاریخ : جمعه 26 دی 1393 | 09:28 ب.ظ | نویسنده : یعقوب محمودی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • فرازفا