تبلیغات
گروه جغرافیای شهرستان کردکوی - سیر تحولات نظام آموزش در شهرستان کردکوی....

سیر تحولات نظام آموزش در شهرستان کردکوی:

تشکیلات آموزش و پرورش در ایران از دوران باستان تا کنون تغییرات و دگرگونی های فراوانی داشته است. دردوران هخامنشیان آموزش بیشتر جنبه مذهبی و حکومتی داشت و به سه نوع تقسیم می شد. نخستین سازمان آموزشی خانواده بود، والدین هر طفل مسئولیت داشتند، فرزندان خود را براساس موازین دین زرتشت تربیت کنند.

در زمان ساسانیان، سازمان های آموزشی گسترش یافت. آنان علوم دنیای متمدن آن زمان چون هند و یونان را به قلمرو حکومت خود راه دادند، تا این که دانشگاه بزرگی مانند گندی شاپور (جندی شاپور) در قرن سوم میلادی توسط اردشیر تأسیس شد که در آن علوم تجربی و ادبیات مورد آموزش قرار می گرفت.در زمان انوشیروان این دانشگاه توسعه یافته و بیمارستانی برای تدریس علم طب به وجود آمد، این دانشگاه تا قرن سوم هجری دایر بود.

در شوال 1305 هـ.ق نخستین مدرسه به سبک جدید در مسجد مصباح الملک تشکیل گردید. مدتی نگذشت که تعداد دانش آموزان مدرسه از سیصد نفر هم گذشت. تعداد معلمانی که با روش جدید درس می دادند به دوازده نفر رسید. مؤسس تلاشگر و علم دوست مدرسه یعنی جناب میرزا حسن رشدیه برای هر کلاس چند ساعتی را به آموزش شرعیات اختصاص داده بود و چون خود در زمینه علوم اسلامی تبحر کافی داشت تدریس شرعیات را بیش تر خود بر عهده گرفته بود. میرزا حسن هر پانزده روز یک بار با والدین شاگردان جلسه ای تشکیل می داد و ضمن بحث درباره ارزش دانش و علم آموزی در اسلام گاه از عدالت اجتماعی و ضرورت تشکیل «عدالتخانه» در هر کشوری سخن می گفت. وی گاه بخش هایی از فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر را برای آن ها می خواند.


دونوع نظام آموزش درشهرستان کردکوی حاکم بوده وهست. یکی نظام آموزشی سنتی مکتب خانه ای ود یگری نظام آموزشی جدیداست.

آموزش وتعلیم وتربیت مقدماتی درشهرستان کردکوی نخست درمکتب خانه یا به تعبیـرمردم منطقه ((ملاخانه ها )) انجام می گرفت . که مرحله آمادگی جهت ایجاد جرقــّه درذهن نونهالان می باشد. واولین قدم جهت یادگیری وانجام فرائض مذهبی رابطوردسته جمعی برمی دارد،ودر حقیقت مفهوم وحدت وهمکاری رابا ذهن کودکانه خویش درک میکند.

محل مکتبخانه دکان یا اتاق بزرگی در کوچه یا خانه یی بود که مکتبدارهای مرد یا مُلاباجی های زن، آن را اداره کرده به تعلیم و تربیت کودکان می پرداختند و صورت ظاهر آن عبارت بود از فرش حصیر یا نمد .اطفال را ازسنیـن کودکی بین 6 تا 7 سالگی ازنخستین ساعات صبح به مکتب خانه می سپردند. کودکان درآنجا به آموختن فرائض اولیه دینی ،الفبا ، قرائت عمه جز، قرآن وحفظ بخشی ازآن می پرداختند. مهم ترین ابزارتنبیه ((شیش )) یا (( شموش ))  ( ترکه ) بود که غالباً  به کف پای خاطی می زدند.

نکته قابل طرح در دوره قاجاریه و اوایل پهلوی این است که پراکندگی و تراکم مکتب‌خانه‌ها با درجه اعتقادات مذهبی و ملی مردم و میزان رسوخ فرهنگ اروپایی رابطه مستقیمی داشت.جمع کل مکتب خانه درآن دوران 2309 باب بوده است.


نظام آموزشی جدید :

شهرستان کردکوی بعلت قرارگرفتن درمسیرجاده اصلی ارتباطی وفاصله نزدیکش با شهرهای گرگان وبندرگزازچندین سال گذشته دارای مدرسه درسطح ابتدائی وبعداً درمقاطع  بالاتربوده است. ایرانیا ن تأ سیس بسیاری از مدارس ابتدایی ومتوسطه را مدیون مظفرالدین شاه هستند

طبق تحقیقات بعمل آمده وبرآنچه که آقای سید نجم الدین بنی فاطمه اولین معلم رسمی دولتی در شهرستان کردکوی وآقای نورعلی منوچهری بازنشسته اداره دخانیات که هر دو از دانش آموختگان اولیه مدارس جدید هستند اظهار داشته اند اولین مدرسه جدید در محدوده شهرستان کردکوی در فاصله بین سالهای 1300تا 1306شمسی در کردمحله که در آن زمان بعنوان دهستان مطرح بوده است به نام دبستان نظامی تاسیس شد ومحل آن در ضلع غربی محوطه دبستان نظامی کنونی ، جای که امروزه بنای اداری وفرهنگی ارشاد اسلامی وجود دارد بوده است. مدیریت این مدرسه بعهده شخصی بنام حبیب اله خان مبشری ، شاهرودی الاصل بوده است وکلاسهای درس هم بوسیله ایشان وبا کمک برادرش لطف اله خان مبشری اداره می شد. کتابهایی که درآن زمان در پایه های بالا تر تدریس می شد عبارت بودند از: فرائد الادب ولئالی الادب وصرف شکیبا ، صرف میر ومختصری درس ریاضی .

همچنین درکتاب تاریخ فرهنگ وادب گرگان واسترآباد نوشته اسدالله معطوفی صفحه 22چنین آمده است :  ((عده ای نوع اند یش در کردکوی  به سال 1304 مدرسه ای افـتتاح نموده اند))

قدیمی ترین کارنامه تحصیلی که درست است مربوط به پایان سال سوم ابتدای ، متعلق به مرحوم سید علی بنی فاطمه فرزند علم بزگوار آقا سید حسین می باشد که در سال 1312 صادر شده است .

درسال 1316 اولین سنگ بنای مدرسه دولتی تحت عنوان دبستان نظامی همزمان با مدارس طبری نوکنده و خاقانی خطیر آباد نهاده شد وساختمان آن زیر نظر مهندسین آلمانی در سال تحصیلی 1317 به بهره برداری رسید . اولین مدیر دبستان نظامی درسال 1306آقای حبیب اله خان مبشری شاهرودی وطولانی ترین زمان مدیریت مدرسه از سال 1351 لغایت 1365 به مدت 15 سال با آقای آل عقـیل بوده است .

از سال 1322 که مدیریت دبستان نظامی به آقای جهانزاد واگذار گردید، کفالت ونمایندگی اداره فرهنگ شهرستان گرگان با حفظ سمت به ایشان محول شد وبترتیب آقایان میررضیائی،قائمی، حاجی ارازی و علائی ضمن مدیریت دبستان نظامی کارهای مربوط به نمایندگی را نیز در همین مدرسه انجام می داده اند. در سال 1336 زمان آقای اسدیان پایه اول دبیرستان در کردکوی تحت عنوان دبیرستان نظامی در همین ساختمان تاسیس شد .واکنون پس از گذشت 71سال این دبستان با شماره 22682در فهرست آثار ملی ایران ثبت  گردید

شایان ذکر است که منطقه کردکوی درسالهای بین 1342 تا 1343شمسی15 دبستان و 1 دبیرستان داشته است. ازجمله دبیرستان نظامی پسرانه با 139 دانش آموز، دبستان بامداد پسرانه با 256 دانش آموز، دبستان روشنک (مختلط ) دختر 211 پسر 21 نفر، دبستان جامی ودختران النگ با 176 دانش آموزو دبستان پهلوی (رادکان ) بالا جاده 11 دانش آموز، دبستان دخترانه  سعید نفیسی بالاجاده وغیره را می توان ذکرکرد.

آماراجمالی آموزشگاههای شهرستان کردکوی درسا ل 44 ــ 1343 

دبستان : پسرانه 14 دخترانه 1

دبیرستان پسرانه 1 دخترانه 0

مختلط 3

تعداد دانش آموز: 2633 نفر

درسالهای اخیر به جهت گسترش تسهیلات رفاهی وازدیاد جمعیت وپیشرفتهای مادی ومعنوی آموزش وپرورش نیزازپیشرفت نسبتا ً خوبی برخوردارگردیده است .توسعه مراکزتربیتی و آموزشی ، دانشگاه آزاد ، دانشگاه پیام نور،موسسه آموزشعالی کمیل، مرکزآموزش کشاورزی شهید روحانی فرد، آموزشکده امام علی (ع) ومراکزآموزش فنی وحرفه ای درسطح شهروروستای این شهرستان وحضورقشرتحصیلکرده دانشگاهی ازجوانان بومی وقیربومی وهمکاری ونقش آنها درآموزش وپرورش منطقه خود د لیل روشنی براین واقعیت است. 

مراکزآموزشی ودانش آموزی شهرستان کردکوی درسال 1389

شهرستان کردکوی

 

ابتدایی

راهنمایی

متوسطه

پیش دانشگاهی

هنرستان

بازرگانی - فنی

نقاط شهری

17

12

10

4

5

نقاط روستایی

 

25

16

13

0

0

تعداد دانش آموزان

 

4450

2805

2470

373

989

    جمع کل               11087

 

 

کارکنان آموزشی ،دفتری ،اداری کلیه آموزشگاههای شهرستان کردکوی درسال تحصیلی89 ــ 1388

مقطع تحصیلی

جمع

آموزشی

دفتری واداری

ابتدایی

506

210

296

راهنمائی

423

173

250

متوسطه

509

191

318

پیش دانشگاهی

34

10

24

استثنایی

30

10

20

دوره آمادگی

30

15

15

جمع کل

1532

609

923تاریخ : پنجشنبه 4 تیر 1394 | 10:40 ب.ظ | نویسنده : یعقوب محمودی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • فرازفا